NĂM TRÍ NĂNG CỦA CON NGƯỜI

“Thực hành yoga cho bạn khả năng nhận biết  hoàn cảnh thực tế và đối phó với chúng”

Chúng ta có năm trí năng và chúng ta có thể được sử dụng theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Chúng là khả năng quan xác chính xác và tri thức, sự cảm nhận, trí tưởng tượng, ngủ không mộng mị và trí nhớ.Cũng có lúc ý thức đánh mất sự ổn đinh và sáng suốt và nó trở nên hoặc là không có khả năng sử dụng một cách đúng mức các năng lực của mình, hoặc là sử dụng chúng theo hướng tiêu cực. việc thực hành yoga giúp chúng ta sử dụng trí năng của mình một cách tích cực bằng cách đem lại cho nó trạng thái tập trung, minh mẫn.

Sự giác ngộ, cùng với sự sáng suốt và trí nhớ sẽ tấn công những thói hư tật xấu phát sinh từ những hành vi được lăp đi lặp lai nhiều lần do khả năng cảm nhận sai lầm. những thói xấu này rồi sẽ được thay thế bằng những thói quen tốt. như vậy, con người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, trung thực và chính chắn. họ sẽ có khả năng cảm nhận và hiểu thấu đáo con người, hoàn cảnh và sự kiện. một ý thức dày dặn chín chắn sẽ từ từ vượt qua những rào cản của nó, vượt xa lên cao hơn tầm của sự quan sát phàm tục và kinh nghiệm, đi từ sự mê muội đến sáng suốt và đó cũng chính là một trong những lợi ích to lớn nhất của Yoga.

<Trích nguồn: Chương 2. Triết lý Yoga,

Trang 26,

KỸ THUẬT & THỰC HÀNH YOGA

B.K.S.IYENGAR>