Đăng ký lớp

You are here: Home / Đăng ký lớp

Ưu đãi kỉ niệm 6 năm thành lập dành cho thành viên mới

MIỄN PHÍ THỬ 1 LỚP

  • Các lớp Yoga & Zumba mỗi ngày từ 6:15 – 20:45.
  • Học với các Yoga Master Ấn Độ chuyên nghiệp.
  • Giảm cân & giảm stress.
  • Nâng cao sức khỏe, giúp bạn trẻ và tận hưởng cuộc sống.

ĐĂNG KÝ NGAY VÀ GIẢM 50%

REGISTER NOW & GET CONSULTATION FOR FREE

Call Now