YOGA VÀ THỂ LỰC

Phần lớn các loại hình thể thao đều mang tính cạnh tranh. Yoga mặc dù không mang tinha canh tranh, nhưng lại đầy thách đố. Đốlà sự thách đố đối với bản lĩnh cá nhân. Đó là cuộc đọ sức giữa con người, thể xác, và bản ngã chân thật của bạn.

Các bài luyện tập thể dục thường bao gồm những động tác nhanh và chậm. chúng thường được lặp đi lặp lại và đưa bạn đến trạng thái ráng sức, căng thẳng và mệt nhoài, ngược lại các thế tập asana bao gồm những động tác đem lại sự ổn định cho cơ thể, cho các giác quan, tinh thần, trí tuệ, tâm thức và cả lương tâm của bạn nữa. cái cốt lõi của một asana chính là sự giữ cố định tư thế – một trạng thái không phải để kết thức thế tập, mà là để bạn chiêm nghiệm được sự tĩnh lặng trọn vẹn.

Phần lớn bệnh tật phát sinh do những biến đổi thăng trầm trong não và kiểu cách hành vi của cơ thể chúng ta. Thực hành Yoga đem lại sự yên tĩnh trong não, các giác quan được nghĩ ngơi, các cảm xúc đều thay đổi, tất cả đều dẫn đến cảm giác bình an nhờ sự thoát ly thế giới thực tại. với thực tiễn, các học viên Yoga sẽ học cách xem bộ não là đối tượng, còn cơ thể là chủ thể. Năng lượng phát tán từ não đi khắp các bộ phận khác của cơ thể. Khi đó, não và cơ thể cùng nhau là việc và năng lượng của cả hai đều được cân bằng.

<Trích nguồn: Chương 1.Yoga dành cho bạn,

Trang 18,

KỸ THUẬT & THỰC HÀNH YOGA

B.K.S.IYENGAR>